24.08.2018

ЈН 01-404-32/2018 - НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ


Рок за достављање понуда: 05.09. 2018.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 05.09.2018.год. у 13,00


ЈН 01-404- 32/2018 - НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ

Одлукa о додели уговора

преузми PDF документ

Обавештење о закљученом уговору

преузми PDF документ