31.08.2018

ЈН 01-404-34/2018 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ – ХИДРОТЕХНИЧКЕ И ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ „БОРКОВАЦ“ ЗА ИРИГ И ВРДНИК


Рок за достављање понуда: 01.10. 2018.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 01.10.2018.год. у 13,00


ЈН 01-404-34/2018 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ – ХИДРОТЕХНИЧКЕ И ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ „БОРКОВАЦ“ ЗА ИРИГ И ВРДНИК


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ

Изменa конкурсне документације

преузми PDF документ

Појашњење

преузми PDF документ

Појашњење

преузми PDF документ

Одлукa о додели уговора

преузми PDF документ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

преузми PDF документ