10.09.2018

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОРОДИЦАМА У КОЈИМА СЕ РОДИ ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТО ДЕТЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА ИЛИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕdoc.jpg

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова расписао је Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне Покрајине Војводине. Конкурс је објављен у листу „Дневник“ дана 31.08.2018. и видљив је на веб-сајту Секретаријата: www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs.


Текст Конкурса, Пријаву за конкурс и Правилник можете преузети и на званичном веб-сајту Општине Ириг: www.irig.rs или лично у просторијама Општине Ириг, Војводе Путника бр. 1.


Конкурс траје од 01.09.2018. до 15.10.2018.