08.10.2018

ЈН 01-404-35/2018 - НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА


Рок за достављањепонуда: 07.11. 2018.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 07.11.2018.год. у 13,00


ЈН 01-404-35/2018 - НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ