25.10.2018

ЈН 01-404-36/2018 - ИЗГРАДЊА, ОПРЕМАЊЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ БУНАРА ИЕБИ-2/2018 НА ИЗВОРИШТУ „ИРИГ“


Рок за достављање понуда: 26.11. 2018.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 26.11.2018.год. у 13,00


ЈН 01-404-36/2018 - ИЗГРАДЊА, ОПРЕМАЊЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ БУНАРА ИЕБИ-2/2018 НА ИЗВОРИШТУ „ИРИГ“


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ