08.10.2018

Е-МЕЈЛ ОБАВЕЗАН ПРЕДМЕТ РЕГИСТРАЦИЈЕ ОД 8.ОКТОБРА 2018


ОД ПОНЕДЕЉКА, 8.ОКТОБРА, сви грађани који поднесу регистрациону пријаву за оснивање привредног друштва или предузетника имају обавезу да доставе и АДРЕСУ ЗА ПРИЈЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ, РАДИ РЕГИСТРАЦИЈЕ.


illu-professional-email-business-email.png

Све пријаве за оснивање предузетника и привредних друштава које немају унету е- мејл адресу биће одбачене одлуком Регистратора.

Законски основ за овакву одлуку можете наћи у одредби члана 21. став 1. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015 и 44/2018) којим је прописано да је друштво дужно да има адресу за пријем електронске поште која се региструје у складу са законом о регистрацији и одредби члана 87. cтав 8. истог закона којом је прописано да се на достављање, адресу за пријем поштанских пошиљки и адресу за пријем електронске поште сходно примењују одредбе члана 20. и 21. овог закона.

Регистрација е-мејл адресе је ОД САДА законска обавеза коју ће привредни субјекти морати да региструју у АПР-у без плаћања накнаде.

Већ регистрована привредна друштва, предузетници, представништва и огранци страних привредних друштава који немају пријављену адресу за пријем електронске поште дужни су да је, без плаћања накнаде, региструју у року од годину дана ПОЧЕВШИ ОД 1. ОКТОБРА 2018.