05.11.2018

НОВ НАМЕШТАЈ У ДУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ ИРИГ


Локална самоуправа је за почетак школске 2018/19. године издвојила значајна средства за опремање и обнављање намештаја у ДУ "Дечија радост" Ириг у циљу побољшања услова за боравак деце.  


45241714_293566608160633_4977384569373196288_n.jpg

Намештај је прилагођен деци, тј. простору у коме деца бораве. Како васпитачи теже да свој рад прилагоде пројектном приступу, нов намештај ће омогућити реализацију активности и организацију простора у складу са наведеним. 


45231188_293566701493957_129035132697837568_n.jpg

45205573_293566541493973_5129846566827327488_n.jpg

45248743_293566811493946_4779746894718959616_n.jpg

45477074_293566668160627_377537331944488960_n.jpg

45202475_293567041493923_895986575161163776_n.jpg