06.11.2018

РЕШЕЊЕ - којим се овлашћује Ана Богдановић, дипл.пр. из Сремске Митровице, за вођење поступка експропријацијеdoc.jpg

РЕШЕЊЕ - којим се овлашћује Ана Богдановић, дипл.пр. из Сремске Митровице, за вођење поступка експропријације


преузми PDF документ