23.01.2019

Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у Општини Иригdoc1.jpg

Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у Општини Ириг


преузми PDF документ