08.01.2019

Списак пореских обвезника којима је достављање Опомене извршено у складу са чл. 36. став 3. ЗПППА


Списак пореских обвезника којима је достављање Опомене извршено у складу са чл. 36. став 3. ЗПППА ("Сл. гласник РС", бр.80/02.......95/18), датум предаје пошти:05.11.2018. године, датум доставе акта: 20.11.2018. године .


doc1.jpg