07.02.2019

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА КОЈЕ СУ ИМАЛЕ (ИМАЈУ) СТАТУС ИЗБЕГЛОГ, ПРОГНАНОГ ИЛИ РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА, А У СКЛАДУ СА НАЦИОНАЛНОМ СТРАТЕГИЈОМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И АКТИВНОСТИ У ПРАВЦУ ПОБОЉШАЊА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИdoc1.jpg

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА КОЈЕ СУ ИМАЛЕ (ИМАЈУ) СТАТУС ИЗБЕГЛОГ, ПРОГНАНОГ ИЛИ
РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА, А У СКЛАДУ СА НАЦИОНАЛНОМ СТРАТЕГИЈОМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И
АКТИВНОСТИ У ПРАВЦУ ПОБОЉШАЊА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ


преузми PDF документ

преузми PDF документ