07.03.2019

ЈН 01-404-5/2019 - НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА- ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИХ МЕРА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗОНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ИРИГУ


Рок за достављање понуда: 20.03. 2019.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 20.03.2019.год. у 13,00


ЈН 01-404-5/2019 - НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА- ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИХ МЕРА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗОНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ИРИГУ


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ

Појашњење

преузми PDF документ

Појашњење

преузми PDF документ

Измена конкурсне документације

преузми PDF документ

Обавештење о продужењу рока

преузми PDF документ