12.03.2019

Одлукa о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини ИригОдлукa о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде
пословне књиге у општини Ириг


преузми PDF документ