25.04.2019

Дом здравља Ириг: Оглас за отуђење покретних ствари путем јавног надметања – лицитације


Обавештавамо Вас да је Дом здравља „Ириг“ објавио Оглас за отуђење покретних ствари путем јавног надметања – лицитације.


PB210418.JPG

Предмет отуђења су 2 (два) возила марке Застава 101 Скала 55 и 1 (једно) возило марке Peugeot Boxer.

Све детаљније информације можете пронаћи на званичној интернет страници Дома здравља „Ириг“ у делу Обавештења или путем телефона 022/2462-030 сваким радним даном од 08,оо-14,оо часова.

Дом здравља „Ириг“
Директор
др Небојша Ацин