11.04.2019

ОГЛАС за отуђење покретне ствари - возила у  својини општине Ириг, путем јавног надметањаОГЛАС за отуђење покретне ствари - возила у  својини општине Ириг, путем јавног надметања


преузми PDF документ