24.05.2019

ЈН 01-404-20/2019 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И УРЕЂЕЊУ „СТАЗЕ ЗДРАВЉА“ У ВРДНИКУ


Рок за достављање понуда: 05.06. 2019.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 05.06.2019.год. у 13,00


ЈН 01-404-20/2019 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И УРЕЂЕЊУ „СТАЗЕ ЗДРАВЉА“ У ВРДНИКУ


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ

Одлука о додели уговора

преузми PDF документ

Обавештење о закљученом уговору

преузми PDF документ