03.07.2019

ЈН 01-404-23/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗГРАДЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ У ШАТРИНЦИМА


Рок за достављање понуда: 02.08. 2019.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 02.08.2019.год. у 13,00


ЈН 01-404-23/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗГРАДЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ У ШАТРИНЦИМА


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ