10.07.2019

ЈН 01-404-28/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗГАРДИ РАЈКОВАЦ У ИРИГУ: Партија 1. АДАПТАЦИЈИ ФАСАДЕ ЗГРАДЕ РАЈКОВАЦ У ИРИГУ Партија 2. РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРОВА ЗГРАДЕ РАЈКОВАЦ У ИРИГУ


Рок за достављање понуда: 19.07. 2019.год. до 11,00
Датум отварања понуда: 19.07.2019.год. у 12,00


ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗГАРДИ РАЈКОВАЦ У ИРИГУ:
Партија 1. АДАПТАЦИЈИ ФАСАДЕ ЗГРАДЕ РАЈКОВАЦ У ИРИГУ
Партија 2. РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРОВА ЗГРАДЕ РАЈКОВАЦ У ИРИГУ


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ