27.08.2019

ЈН 01-404-34/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ- МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА У КРУШЕДОЛ ПРЊАВОРУ


Рок за достављање понуда: 26.09. 2019.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 26.09.2019.год. у 13,00


ЈН 01-404-34/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ- МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА У КРУШЕДОЛ ПРЊАВОРУ


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ