02.09.2019

ЈН 01-404-35/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ САБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА (ПРИЛАЗНИ ПУТ) ДО ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА-СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА У УЛИЦИ МИЛЕТИЋЕВА бб У ИРИГУ


Рок за достављање понуда: 02.10. 2019.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 02.10.2019.год. у 13,00


ЈН 01-404-35/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ САБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА (ПРИЛАЗНИ ПУТ) ДО ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА-СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА У УЛИЦИ МИЛЕТИЋЕВА бб У ИРИГУ


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ

Одлука о измени уговора

преузми PDF документ