30.09.2019

ЈН 01-404-39/2019 - НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА


Рок за достављање понуда: 30.10. 2019.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 30.10.2019.год. у 13,00


ЈН 01-404-39/2019 - НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ