03.09.2019

Топлије учионице за подручна одељења у Крушедолу, Ривици и Нерадину 


Јуче је потписан уговор између Општине Ириг и Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај који обухвата израду анализа енергетске ефикасности објеката јавне намене јединица локалних самоуправа и институција у Аутономној Покрајини Војводини. Објекти за које ће се урадити ова анализа су подручна одељења ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Крушедолу, Ривици и Нерадину. 


IMG_2526.jpg

Рад на побољшању услова у којима се похађа настава на територији општине Ириг се наставља. Након недавно завршене реконструкције крова и грејног система у јазачкој школи и радова на згради за основно образовање и културу у Шатринцима за које је све спремно и који ће ускоро отпочети, локална самоуправа предузима даље мере у омогућавању подједнако добрих услова за све своје ученике.

 Наиме, Општина Ириг конкурисала је код Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај и добила средства да учини први корак у уређењу школских објеката у Крушедолу, Ривици и Нерадину. Повећањем енергетске ефикасности, смањиће се потрошња ресурса, а ученици ће похађати наставу у топлијим учионицама без влаге. 


Потписивању уговора је присуствовао председник Општине Ириг, Стеван Казимировић, који је истакао да је ово само почетак и да ће се након урађене анализе енергетске ефикасности приступити изради пројектно-техничке документације којом ће бити прецизирани радови на санацији ових објеката, вредност и динамика пројекта.