22.10.2019

ЈН 01-404-42/2019 - 1. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПАРКА И УРЕЂЕЊУ ЦЕНТРАЛНОГ ПАРКА У ИРИГУ- I фаза, 2. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА УНУТАР ПАРКА У ЦЕНТРУ ИРИГА


Рок за достављање понуда: 25.11. 2019.год. до 12,00
Датум отварања понуда:
Партија бр. 1 : 25.11.2019.год. у 12,30
Партија бр.2 : 25.11.2019.год. у 14,00ЈН 01-404-42/2019 - 1. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПАРКА И УРЕЂЕЊУ ЦЕНТРАЛНОГ ПАРКА У ИРИГУ- I фаза, 2. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА УНУТАР ПАРКА У ЦЕНТРУ ИРИГА


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ