06.11.2019

ОБАВЕШТЕЊЕ - ПољопривреднициПоштовани пољопривредници,

Указујемо Вам да је у складу са одредбом члана 28. став 2 и став 4. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон) прописано да је забрањено спаљивање органских остатака после жетве усева на пољопривредном земљишту. Поред наведеног, Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закон) прописује у члану 50: „Забрањено је спаљивање остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивање биљних остатака. Лице које је радњама из става 1. овог члана изазвало пожар дужно је да ватрогасно-спасилачкој јединици надокнади трошкове интервенције, у складу са посебним прописом.“

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за пољопривредно земљиште је током јуна 2019. године закључила са БИОСЕНС, Истраживачко-развојним институтом за информационе технологије биосистема из Новог Сада, уговор о коришћењу средстава за студијско-истраживачке радове, програме и пројекте у области заштите и коришћења пољопривредног земљишта у погледу детекције пољопривредног земљишта у државној својини.

Циљ овог уговора је, између осталог, идентификација локација и лица која пале жетвене остатке на пољопривредном земљишту у државној својини на подручју Аутономне Покрајине Војводине.

Молимо Вас да уважите наведено, јер ће свако поступање супротно одредбама Закона довести до предузимања мера против лица која пале жетвене остатке на пољопривредном земљишту у државној својини или пољопривредном земљишту у приватној својини.