Јавне набавке - архива

План јавних набавки за 2017. годину

19.12.2017. - Измена плана јавних набавки за 2017.годину за Општинску управу општине Ириг 02.10.2017. - Изменa плана јавних набавки за 2017.годину за Општинску управу општине Ириг 30.08.2017. - Изменa плана јавних набавки за 2017.годину за Општинску управу општине Ириг 09.08.2017. - Изменa плана јавних набавки за 2017.годину за Општинску управу општине Ириг 23.06.2017. - Изменa плана јавних набавки за 2017.годину за Општинску управу општине Ириг 30.05.2017. - Изменa плана јавних набавки за 2017.годину за Општинску управу општине Ириг 09.05.2017. - Изменa плана јавних набавки за 2017.годину за Општинску управу општине Ириг 29.03.2017. - Изменa плана јавних набавки за 2017.годину за Општинску управу општине Ириг План јавних набавки Општинско веће општине Ириг План јавних набавки Скупштине општине Ириг План јавних набавки Председника општине Ириг 15.03.2017. / ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2017. годину 13.02.2017. / ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2017. годину

План јавних набавки за 2016. годину

Измена плана ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2016. годину План ЈН - Фонд за заштиту животне средине општине Ириг План ЈН - Фонд за грађевинско земљиште, изградњу и одржавање комуналних објеката, локалних и некатегорисаних путева општине Ириг План ЈН - Фонд за пољопривреду општине Ириг План ЈН - Општинска управа општине Ириг План ЈН - Општинско веће општине Ириг План ЈН - Председник Општине Ириг План ЈН - Скупштина општине Ириг