05.04.2021

Обавештење о спровођењу Јавне расправе у вези израде Плана детаљне регулације за туристичко угоститељске садржаје на парцели 773/1 ко Ириг-


Обавештење о спровођењу Јавне расправе у вези израде Плана детаљне регулације за туристичко угоститељске садржаје на парцели 773/1 ко Ириг

преузми PDF документ

Предлог Решења о неприступању изради стратешке пр. утицаја на жив. средину Плана дет.рег.за турист.угостит.садр. на КП бр.773-1Ириг

преузми PDF документ

Нацрт Одлуке о изради Плана дет.рег.за туристичко угоститељске садржаје на пар.773-1 КО Ириг

преузми PDF документ