Javne službe

KONTAKT -JAVNE SLUŽBE

 

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE IRIG

Telefon:022/2462/750

irig.pcsr@minrzs.gov.rs

 

JAVNO PREDUZEĆE „KOMUNALAC“

Telefon:022/461-303

irig.komunalac@gmail.com

 

Republički geodetski zavod-Služba za katastar nepokretnosti Irig

Telefon:022/461-311

skn.irig@rgz.gov.rs

 

Nacionalna služba za zapošljavanje

Telefon:022/462-019

irig@nsz.gov.rs