Informator o radu organa opštine Irig

 

Informatori o radu Opštinske uprave Irig, Predsednika opštine Irig, Opštinskog veća i Skupštine opštine Irig su u skladu sa članom  3. tačka 1) do 7) Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja objavljeni i ažurirani na Jedinstvenom informacionim sistemu informatora o radu, na sledećom linkovima:

Informator o radu OU Irig na linku:

Informator o radu Predsednika opštine Irig na linku

Informator o radu Opštinskog veća Irig na linku

Informator o radu SO Irig na linku


Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja 

Radmila Milanović

radmila.milanovic@irig.rs

kontakt telefon 022/400-627

 

Informator o radu opštine Irig objavljen je saglasno odredbama člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS", br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstva za izradu i objavljivanje Informatora o radu državnog organa("Službeni glasnik RS", br. 68/10).

Informator sadrži podatke koji su od značaja za sadržinu, obim i način ostvarivanja prava zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog značaja.

Cilj objavljivanja Informatora je informisanje javnosti o dokumentima i informacijama koje poseduje opština Irigu okviru delokruga rada.

Informator se objavljuje u elektronskoj verziji na veb sajtu opštine Irig. Opština Irig će zainteresovanom licu, bez naknade, omogućiti uvid u Informator.

 

Informator o radu - MAJ 2021. AŽURIRANO

 

Arhiva

Informator o radu - MAJ 2021.
Informator o radu - APRIL 2020.
Informator o radu - MART 2020.
Informator o radu - FEBRUAR 2020.
Informator o radu - JANUAR 2020.
Informator o radu - DECEMBAR 2019.
Informator o radu - NOVEMBAR 2019.
Informator o radu - OKTOBAR 2019.
Informator o radu - SEPTEMBAR 2019.
Informator o radu - AVGUST 2019.
Informator o radu - JUL 2019.
Informator o radu - JUN 2019.
Informator o radu - MAJ 2019.
Informator o radu - APRIL 2019.
Informator o radu - MART 2019.
Informator o radu - FEBRUAR 2019.
Informator o radu - JANUAR 2019.
Informator o radu - DECEMBAR 2018.
Informator o radu - NOVEMBAR 2018.
Informator o radu - oktobar 2018.
Informator o radu - septembar 2018.
Informator o radu - avgust 2018.
Informator o radu - jul 2018.
Informator o radu - jun 2018.
Informator o radu - maj 2018.
Informator o radu - april 2018.
Informator o radu - mart 2018.
Informator o radu - februar 2018.
Informator o radu - januar 2018.
Informator o radu - decembar 2017.
Informator o radu - novembar 2017.
Informator o radu - septembar 2017.
Informator o radu - avgust 2017.
Informator o radu - jul 2017.
Informator o radu - jun 2017.
Informator o radu - maj 2017.
Informator o radu - april 2017.
Informator o radu - mart 2017.
Informator o radu - februar 2017.
Informator o radu - januar 2017.
Informator o radu - decembar 2016.
Informator o radu - novembar 2016.
Informator o radu - oktobar 2016.
Informator o radu - septembar 2016.
Informator o radu - avgust 2016.
Informator o radu - jul 2016.
Informator o radu - jun 2016.
Informator o radu - maj 2016.
Informator o radu - jul 2015.

 

Spisak zaposlenih

Spisak zaposlenih na određeno vreme
Spisak zaposlenih na neodređeno vreme

 

Sistematizacija

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Irig

Kompetencije Kabinet predsednika i Opštinsko pravobranilaštvo

Kompetencije -Opstinska uprava

 

OBAVEZA RAZMENE PODATAKA IZMEĐU OPŠTINSKE UPRAVE IRIG I ORGANA DRŽAVNE UPRAVE

OBAVEZA RAZMENE PODATAKA IZMEĐU OPŠTINSKE UPRAVE IRIG I ORGANA DRŽAVNE UPRAVE