Šatrinci

Mesna zajednica Šatrinci i Dobrodol

Telefon mesne kancelarije:
022 / 2 467 616

Šatrinci (mađ. Satrinca) su naselje u jugoistočnom delu iriške opštine u Sremskom okrugu. Šatrinci su ušoreno naselje panonskog tipa, tipično vojvođansko selo. Osnovna privredna funkcija naselja je poljoprivreda. Šatrinci su tipično poljoprivredno selo.

Najstariji podatak o selu je iz 1702. godine, koji govori da su Šatrinci čisto srpsko selo. Zato se smatra da je selo nastalo prilikom velike Seobe Srba.

Šatrinci imaju dve crkve, pravoslavnu i katoličku, locirane u istom dvorištu, jedna pored druge. Pravoslavna je podignuta 1761. godine. Na mestu porušene stare crkve podigunta je nova 1857. Rimokatolička crkva izgrađena je 1850. godine.