Načelnik Opštinske uprave

Oliver Ognjenović

Rođen 15.10. 1973. u Sremskoj Mitrovici. Osnovnu i srednju pohađao je u Rumi. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu juna 2001. godine.
Pravosudni ispit položio je juna 2006. Godine u Beogradu.
U periodu od 2007. do 2010. godine radio je na poziciji pomoćnika direktora u Republičkoj agenciji za mala, srednja preduzeća i preduzetništvo.
Od 2010. do 2014. Godine kao Načelnik odeljenja za regionalni razvoj u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj. Zatim, pomoćnik dirketora u Nacionalnoj agenciji za Regionalni razvoj unutar sektora za sprovođenje politike regionalnog razvoja u periodu od 2014-2016.
Na Evropskom parlamentu u Briselu, 2016. godine obavljao je ulogu stručnog saradnika. 2018. godine. kao sekretar kabineta predsednika Opštine Irig, zadužen za urbanizam i šef službe za imovinsko pravne poslove i urbanizam unutar opštinske Uprave Irig od 2019. do 2020.