Opštinska uprava

KONTAKT- OPŠTINA IRIG

        Adresa: Opština Irig, Vojvode Putnika 1,  22406 Irig

       Telefon: 022/400-600

        Mejl: opstinairig@irig.rs 

 

Predsednik opštine Irig :Tihomir Stojaković

         Mejl: opstinairig@irig.rs 

 

Načelnik Opštinske uprave: Oliver Ognjenović

        Mejl: oliver.ognjenovic@irig.rs

 

Odeljenje za privredu, lokalni ekonomski razvoj i lokalnu poresku administraciju

        Šef: Gordana Džigurski

        Telefon:022-400-632

        Mejl: gordana.dzigurski@irig.rs

   Služba za investicije, održivi razvoj i promociju Opštine

         Rukovodilac: Bogdanka Filipović Lekić

         Telefon: 022/400-610

         Mejl: bogdanka.filipovic.lekic@irig.rs

   Služba za lokalnu poresku administraciju

         Rukovodilac: Olivera Filipović Protić

        Telefon: 022/400-606

        Mejl: olivera.f.p@irig.rs

 

Odeljenje za opštu i elektronsku upravu, društvene delatnosti, ljudske resurse i analitiku

        Šef: Milica Tomić

        Telefon: 022/400-617

        Mejl: milica.tomic@irig.rs

  Služba za društvene delatnosti, građanska stanja i zajedničke poslove

         Rukovodioc: Slobodan Radojčić

        Mejl: slobadanradojcic77@gmail.com

        Telefon:022/400-607

 

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam, građevinske i imovinsko pravne poslove

       Šef: Oliver Ognjenović 

        Telefon:022/400-623, 022/400-624

        Mejl: oliver.ognjenovic@irig.rs

 

Odeljenje za inspekcijske poslove

        Šef: Rušpaj Ivica 

        Telefon: 022/400-636

        Mejl:  ivica.ruspaj@irig.rs

 

Odeljenje za finansije i budžet

       Šef: Mirjana Babić

       Telefon: 022/400-629

       Mejl: mirjana.babic@irig.rs