Skupština Opštine Irig

Predsednik SO Irig

Stavan Kazimirović
Tel. 022 /400-600
G-din Stevan Kazimirović
rođen je 16.03.1958.g, u Rumi. Osnovnu školu je   završio u Irigu, a srednju, prirodno matematičku gimnaziju u Rumi. Još kao srednjoškolac učestvuje u  društvenom radu opštine Irig  – u sportu, kulturi i omladinskoj organizaciji. Za doprinos razvoju kulture, sporta i rada sa mladima odlikovan je saveznim odlikovanjem, MEDALjOM RADA. Dvanaest godina je radio na poslovima referenta u Sekretarijatu narodne odbrane opštine Irig, a od 1995. zaposlen je u Mesnoj zajednici Irig, na poslovima upravnika Doma kulture. U periodu od 1992. do 1995. godine bio je predsednik Saveta MZ Irig. Od   2008. - 2012. godine nalazio se na funkciji zamenika   predsednika Skupštine opštine Irig, od  2012.  do 2015.  godine  zamenik predsednika Opštine, od 2015. do 2020. godine je obavljao funkciju predsednika opštine Irig, a od 2020.godine do danas obavlja funkciju predsednika skupštine opštine Irig. Jedan je od osnivača Društva Irižana i jedan od  inicijatora Pudarskih  dana i FEDAS-a. Oženjen je i otac troje dece.


Zamenik predsednika SO Irig

Tomislav Stanojčev
Tel. 022 /400-600


Sekretar SO Irig

Dragan Stojić
Tel. 022 /400-627

e-pošta: dragan.stojic@irig.rs

 

Odbornici Skupštine opštine Irig:

 

 • Ljiljana Grujičić Tešić, rođena 1974. godine, dr. Tehničkih nauka, iz Jaska;
 • Mina Pavić, rođena 1989. godine, dipl. ekonomista, iz Vrdnika;
 • Slaviša Smiljanić, rođen 1975. godine, poljoprivrednik, iz Rivice;
 • Zoran Mitić, rođen 1951. godine, penzioner, iz Iriga;
 • Jela Koledin, rođena 1961. godine, med. sestra vaspitač, iz Iriga;
 • Jovanka Janković, rođena 1958. godine, lekar, iz Iriga;
 • Marijana Petrović, rođen 1987. godine, dipl. vaspitač, iz Vrdnika;
 • Milan Mitrović, rođen 1960. godine, penzioner, iz Iriga;
 • Janika Takač, rođen 1961. godine, metalostrugar, iz Šatrinaca;
 • Dragana Nikolić, rođena 1990. godine, vaspitač, iz Neradina;
 • Sanja Vodenac, rođena 1980. godine, dipl. vaspitač, iz Iriga;
 • Radovan Ninković, rođen 1969. godine, dipl ing. agronomije, iz Iriga;
 • Milan Marković, rođen  1945. godine, poljoprivrednik, iz Neradina;
 • Vladislav Ilkić – Vlada, rođen 1971. godine, saobraćajni instruktor, iz Vrdnika;
 • Stevan Gudurić, rođen 1988. godine, preduzetnik, iz Iriga;
 • Pavle Misirkić, rođen 1992. godine, građ. tehničar iz Krušedola;
 • Miroslav Radovanović, rođen 1982. godine, dr.vet.med. iz Grgetega;

 

Poslovnik SO Irig - PDF