KONAČNA RANG LISTA KRAJNjIH KORISNIKA (DOMAĆINSTAVA)