Plan javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje Opštinska uprava