Država će finansirati sanaciju štete nastale tokom poplava u Vrdniku