Vrhunski rezultati irižanki na Evropskom prvenstu za dizanje tegova u Moldaviji