Polaganje venca povodom oslobođenja sela u drugom svetskom ratu