Planovi javnih nabavki na koje se Zakon ne primenjuje