Ministarstvo kulture podržalo obnovu Doma kulture u Irigu