Izgradnja platoa ispred kasine i trotoara ka vrtiću u Vrdniku