Obaveštenje o upisu dece u du "Dečija radost" Irig