Uređenje "Parkića" u Irigu bezbedno i moderno za rekreaciju