Odluka o uslovima i načinu ostvarivanja prava i visini naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada zaposlenih u Opštinskoj upravi Opštine irig i Opštinskom pravobranilaštvu Opštine Irig