17.03.2020

ИЗМЕЊЕН РЕЖИМ РАДА И ПСИХО-СОЦИЈАЛНА ПОДРШКА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД


У складу са здравственим препорукама, а ради спречавања ширења вируса, моле се сви грађани, посебно корисници, да без преке потребе избегавају долазак у просторије Центра за социјални рад.


_.jpg

Грађани своје захтеве по разним основама могу подносити Центру за социјални рад општине Ириг на телефоне: 022/2462-750, 062/773-942, 062/773-943, 062/773-950, 062/773-951 и електронским путем на адресу irig.pcsr@minrzs.gov.rs, након чега ће у току поступка, уколико се за то укаже потреба, бити писаним путем позивани да дођу у Центар.

У сврху пружања психо-социјалне подршке, грађанима ће у периоду од 7 до 14.30 часова бити доступни стручни радници Центра за социјални рад општине Ириг на следеће бројеве телефона: 062/773-951, 062/773-950 и 062/773-942.