Служба за привреду, локални и економски развој


Шеф Службе:Слободанка Марић

Тел. 022/ 400-618

Маил: slobodanka.maric@irig.rs


ИЗЈАВА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА
ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА


Захтев за одобрење за коришћење јавне површине у пословне сврхе Захтев за одобрење за коришћење јавне површине у пословне сврхе

Захтев за одобрење за коришћење Билборда Захтев за одобрење за коришћење Билборда

Захтев за издавање решења о утврђивању наканаде за промену намене пољопривредног земљишта Захтев за издавање решења о утврђивању наканаде за промену намене пољопривредног земљишта

Захтев за одобрење за коришћење јавне површине за постављање рекламног паноа Захтев за одобрење за коришћење јавне површине за постављање рекламног паноа

Захтев за утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта ради Захтев за утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта ради

Захтев за утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта ради

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО РАДОВЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ВОДНА САГЛАСНОСТ ИЛИ ВОДНА ДОЗВОЛА

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО РАДОВЕ ЗА КОЈЕ СУ ИЗДАТИ ВОДНИ УСЛОВИ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО РАДОВЕ