Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији у ОУ Општине Ириг


ПРАВИЛНИК о систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву Општине Ириг / 09.03.2020.

преузми PDF документ


ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ИРИГ / 13.06.2019.

преузми PDF документ


Правилник о изменама и допунама обједињеног Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској Управи и Општинском Правобранилаштву Општине Ириг

преузми PDF документ


Правилник о изменама и допунама обједињеног Правилника о организацији и систематизацији радних места

преузми PDF документ


П Р А В И Л Н И К О О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОБЈЕДИЊЕНОГ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ИРИГ- друга измена

преузми PDF документ


Правилник о изменама и допунама обједињеног правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву Општине Ириг

преузми


Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и правобранилаштву општине Ириг

преузми


преузми


Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији у ОУ Општине Ириг


преузми


Преглед потреба постављених лица у органима општине и запослених у ОУ


преузми


Правилник о усаглашавању правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији у Општинској управи О Ириг


преузми