Одлуке Скупштине Општине Ириг


Страница  1 од  9  >  >>


Oбјављено: 10.10.2020

Решење о разрешењу и именовању НО Српске читаонице у Иригу


Oбјављено: 09.10.2020

Решење о разрешењу и именовању ШО ОШ Милица Стојадиновић Српкиња Врдник


Oбјављено: 09.10.2020

Решење о разрешењу и именовању УО Српске читаонице у Иригу


Oбјављено: 09.10.2020

Решење о разрешењу и именовању УО Центра за социјални рад општине Ириг


Oбјављено: 09.10.2020

Решење о разрешењу и именовању ШО ОШ Доситеј Обрадовић Ириг


Oбјављено: 09.10.2020

Решење о разрешењу и именовању НО Центра за социјални рад општине Ириг


Oбјављено: 09.10.2020

Решење о разрешењу и именовању ОШ ССШ Борислав Михајловић Михиз Ириг


Oбјављено: 09.10.2020

Решење о разрешењу и именовању УО ДУ Дечија радост Ириг


Oбјављено: 09.10.2020

Решење о разрешењу и именовању Надзорног одбора Туристичке организације општине Ириг


Oбјављено: 09.10.2020

Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини општине Ириг


Oбјављено: 09.10.2020

Решење о разрешењу в.д.директора ДОО Агенција за рурални развој општине Ириг


Oбјављено: 09.10.2020

Одлука о изменама и допунама одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу Агенција за рурални развој Општине Ириг


Oбјављено: 09.10.2020

Одлука о изменама одлуке о оснивању центра за социјални рад општине Ириг


Oбјављено: 01.09.2020

Решење о постављању секретара Скупшине Општине Ириг


Oбјављено: 01.09.2020

Решење о образовању Комисије за спровођење и утврђивање резулата тајног гласања за избор Председника општине, заменика председника општине и чланова Општинског већа Општине Ириг


Страница  1 од  9  >  >>