Информатор о раду органа општине Ириг


Информатор о раду општине Ириг објављен је сагласно одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутства за израду и објављивање Информатора о раду државног органа("Службени гласник РС", бр. 68/10).

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Циљ објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује општина Иригу оквиру делокруга рада.

Информатор се објављује у електронској верзији на веб сајту општине Ириг. Општина Ириг ће заинтересованом лицу, без накнаде, омогућити увид у Информатор.

Информатор о раду - МАЈ 2021. АЖУРИРАНО

Архива

Информатор о раду - МАЈ 2021. Информатор о раду - АПРИЛ 2020. Информатор о раду - МАРТ 2020. Информатор о раду - ФЕБРУАР 2020. Информатор о раду - ЈАНУАР 2020. Информатор о раду - ДЕЦЕМБАР 2019. Информатор о раду - НОВЕМБАР 2019. Информатор о раду - ОКТОБАР 2019. Информатор о раду - СЕПТЕМБАР 2019. Информатор о раду - АВГУСТ 2019. Информатор о раду - ЈУЛ 2019. Информатор о раду - ЈУН 2019. Информатор о раду - МАЈ 2019. Информатор о раду - АПРИЛ 2019. Информатор о раду - МАРТ 2019. Информатор о раду - ФЕБРУАР 2019. Информатор о раду - ЈАНУАР 2019. Информатор о раду - ДЕЦЕМБАР 2018. Информатор о раду - НОВЕМБАР 2018. Информатор о раду - октобар 2018. Информатор о раду - септембар 2018. Информатор о раду - август 2018. Информатор о раду - јул 2018. Информатор о раду - јун 2018. Информатор о раду - мај 2018. Информатор о раду - април 2018. Информатор о раду - март 2018. Информатор о раду - фебруар 2018. Информатор о раду - јануар 2018. Информатор о раду - децембар 2017. Информатор о раду - новембар 2017. Информатор о раду - септембар 2017. Информатор о раду - август 2017. Информатор о раду - јул 2017. Информатор о раду - јун 2017. Информатор о раду - мај 2017. Информатор о раду - април 2017. Информатор о раду - март 2017. Информатор о раду - фебруар 2017. Информатор о раду - јануар 2017. Информатор о раду - децембар 2016. Информатор о раду - новембар 2016. Информатор о раду - октобар 2016. Информатор о раду - септембар 2016. Информатор о раду - август 2016. Информатор о раду - јул 2016. Информатор о раду - јун 2016. Информатор о раду - мај 2016. Информатор о раду - јул 2015.

 

Списак запослених

Списак запослених на одређено време Списак запослених на неодређено време

 

Систематизација

Правилник о изменама и допунама обједињеног правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и општинском правобранилаштву Општине Ириг Систематизација

 

ОБАВЕЗА РАЗМЕНЕ ПОДАТАКА ИЗМЕЂУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИРИГ И ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

ОБАВЕЗА РАЗМЕНЕ ПОДАТАКА ИЗМЕЂУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИРИГ И ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ