I - ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ИРИГ


Просторни план Општине Ириг - текстуални део ( pdf 2MB )

1- Намена простора ( pdf 6.4MB )

2-Мрежа насеља и инфраструктурни системи ( pdf 5.7MB )


2-1 Манастир Врдник - Раваница ( pdf 3.9MB )

2-2 Манастир Гргетег ( pdf 1MB )

2-3 Манастир Јазак ( pdf 2.7MB )

2-4 Манастир Крушедол Прњавор ( pdf 1.7MB )

2-5 Манастир Велика Ремета ( pdf 0.8MB )

2-6 Манастир Мала Ремета( pdf 5.9MB )

2-7 Манастир Ново Хопово ( pdf 2MB )

2-8 Манастир Старо Хопово ( pdf 0.85MB )


3-1-Туризам ( pdf 5.33MB )

3-2-Заштита простора и непокретних културних добара ( pdf 5.5MB )

3-3 Заштита природих добара ( pdf 7.1MB )


4-Карта спровођења ( pdf 6.5MB )


5-1-1 Велика Ремета - План намене ( pdf 1.1MB )

5-1-2 Велика Ремета - План инфраструктуре( pdf 1.1MB )

5-2-1 Гргетег - План намене( pdf 1MB )

5-2-2 Гргетег - План инфраструктуре ( pdf 1MB )

5-3-1 Добродол - План намене ( pdf 0.2MB )

5-3-2 Добродол - План инфраструктуре ( pdf 0.2MB )

5-4-1 Крушедол Прњавор - План намене ( pdf 1.4MB )

5-4-2 Крушедол Прњавор - План инфраструктуре ( pdf 1.4MB )

5-5-1 Крушедол Село - План намене ( pdf 1.9MB )

5-5-2 Крушедол Село - План инфраструктуре ( pdf 1.75MB )

5-6-1 Мала Ремета - План намене ( pdf 5.5MB )

5-6-2 Мала Ремета - План инфраструктуре ( pdf 5.4MB )

5-7-1 Нерадин - План намене ( pdf 2MB )

5-7-2 Нерадин - План инфраструктуре ( pdf 2MB )

5-8-1 Ривица - План намене ( pdf 1.6MB )

5-8-2 Ривица - План инфраструктуре ( pdf 1.6MB )

5-9-1 Шатринци - План намене ( pdf 2MB )

5-9-2 Шатринци - План инфраструктуре ( pdf 1.6MB )


6-1 Јазак, Прњавор и Врдник - зона кућа за одмор ( pdf 6.8MB )

6-1a Мала Ремета - зона кућа за одмор ( pdf 4MB )

6-1b-1v Врдник - зона кућа за одмор ( pdf 8.1MB )

6-2 Врдник - зона кућа за одмор ( pdf 7.2MB )

6-3 Ириг - зона кућа за одмор ( pdf 2.9MB )

6-4 Ириг - зона кућа за одмор ( pdf 2MB )

6-5-5z Велика Ремета - зона кућа за одмор ( pdf 4.5MB )


Напомена: Ради лакше манипулације плановима (због величине фајлова), препоручујемо да жељени план преузмете на ваш рачунар

Сви документи су у PDF формату и за њихово прегледање можете користити програм Adobe Reader који можете преузети на следећем линку:

Adobe Reader