Служба за локалне јавне приходе


Захтеви и обрасци

ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Захтев за добијање лозинке на порталу Захтев за издавање уверења Захтев за отпис-припис Захтев за отпис-припис 2 Захтев за прекњижавање Образац 1 - Изјава ЗУП Образац 2 - Захтев ЗУП Образац ЗОПДП 2020

ППИ-1 od 2020 ППИ-2 2020


Одлуке о имовини

29.11.2019. - Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020.годину Одлука о висини стопе пореза на имовину Одлукa о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Ириг Одлукa о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину Одлукa о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Ириг


Одлуке о имовини

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра за 2015. годину Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра за 2016. годину Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра за 2017. годину Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра за 2018. годину Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра за 2014. годину Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра за 2019. годину.pdf